Audits en Medicatieveiligheid

Op het gebied van auditing en inspectievoorbereiding heb ik veel ervaring opgebouwd. Ik ben er van overtuigd dat het stelselmatig uitvoeren van kleine inspecties in het eigen bedrijf een heel waardevol instrument is om het kwaliteitssysteem op peil te houden.

In de laatste jaren heb ik mij voornamelijk toegelegd op Medicatieveiligheid in de Zorg. Daar is veel expertise opgebouwd, zowel in verpleeghuiszorg als in thuiszorg.

Zie hiervoor www.medicatieveiligheidindezorg.nl